DANH MỤC DANH MỤC

Lịch công tác Lịch công tác

             Thứ, ngày Thời gian Địa điểm Nội dung công tác Người dự ...
         Thứ, ngày Thời gian Địa điểm Nội dung công tác Người dự Ghi chú ...
         Thứ, ngày Thời gian Địa điểm Nội dung công tác Người dự Ghi chú   Thứ...
         Thứ, ngày Thời gian Địa điểm Nội dung công tác Người dự Ghi chú   Thứ...
  Thứ, ngày Thời gian Địa điểm Nội dung công tác Người dự Ghi chú   Thứ hai,  2 9/6 Sáng ...
           Thứ, ngày Thời gian Địa điểm Nội dung công tác Người dự Ghi chú   ...
             Thứ, ngày Thời gian Địa điểm Nội dung công tác Người dự...
       Thứ, ngày Thời gian Địa điểm Nội dung công tác Người dự Ghi chú   Thứ...
       Thứ, ngày Thời gian Địa điểm Nội dung công tác Người dự Ghi chú   Thứ...
         Thứ, ngày Thời gian Địa điểm Nội dung công tác Người dự Ghi chú   Thứ...
    Thứ, ngày NỘI DUNG CÔNG TÁC Người chủ trì Người dự Thời gian Địa điểm   ...
       Thứ, ngày NỘI DUNG CÔNG TÁC Người chủ trì Người dự Thời gian Địa điểm   ...
       Thứ, ngày NỘI DUNG CÔNG TÁC Người chủ trì Người dự Thời gian Địa điểm     ...
       Thứ, ngày NỘI DUNG CÔNG TÁC Người chủ trì Người dự Thời gian Địa điểm ...
         Thứ, ngày NỘI DUNG CÔNG TÁC Người chủ trì Người dự Thời gian Địa điểm   ...

Lãnh đạo MTTQVN tỉnh BRVT Lãnh đạo MTTQVN tỉnh BRVT

Đồng chí: BÙI CHÍ THÀNH

Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng,

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Đồng chí: TRẦN VĂN LỢI

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Đồng chí: NGUYỄN KẾ TOẠI

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Đồng chí: LÊ HỒNG NGỌC

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 936985