DANH MỤC DANH MỤC

Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện

ÔNG LƯU TÀI ĐOÀN, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY: Đại hội Đảng các cấp diễn ra thuận lợi, đúng yêu cầu

Tính đến ngày 19/6, đã có 559 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 (đạt 100%), 2 đảng bộ cấp trên cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cũng đã hoàn thành đại hội. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chung quanh công tác rút kinh nghiệm đại hội các cấp và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII.

* Phóng viên: Đề nghị ông cho biết một số kết quả cơ bản trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và đại hội điểm 2 đảng bộ cấp trên cơ sở vừa qua? 

- Ông Lưu Tài Đoàn: Tính đến ngày 19/6, đã có 559 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 (đạt 100%), trong đó, 18 đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Việc lấy phiếu giới thiệu nhân sự bí thư cấp ủy tại đại hội, trong BCH khóa mới đúng với nhân sự dự kiến và có tỷ lệ giới thiệu đạt trên 90%. Tỷ lệ phiếu bầu bí thư (kể cả bầu trực tiếp tại đại hội) hầu hết đạt trên 95%.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ TX. Phú Mỹ tổ chức đại hội điểm để chỉ đạo rút kinh nghiệm đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh. 2 đảng bộ này đã hoàn thành đại hội vào ngày 29/5 và 5/6. Kết quả bầu BCH, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đúng với dự kiến nhân sự được phê duyệt. Đồng chí được giới thiệu chức danh bí thư có số phiếu tín nhiệm, số phiếu bầu tập trung cao. Các ủy viên khóa trước tái cử đều trúng cử. Đa số các đồng chí chủ chốt trúng cử với số phiếu cao (từ 94,7% đến 100%). Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức 2 hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở.

* Thưa ông, những kinh nghiệm được rút ra từ Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở là gì?

- Công tác tổ chức đại hội các tổ chức cơ sở đảng và đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở đã thành công tốt đẹp, bảo đảm mục đích, yêu cầu theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy. Các tổ chức đảng đã chuẩn bị kỹ về các điều kiện tổ chức đại hội như kịch bản điều hành, khánh tiết, an ninh… góp phần thành công cho đại hội.

Tuy nhiên, qua theo dõi, chúng tôi thấy cần quan tâm một số vấn đề sau: các đảng bộ phải thực hiện tốt phần thảo luận, nhằm phát huy trí tuệ của đại biểu dự đại hội; cần dành thời gian thỏa đáng để lắng nghe ý kiến phát biểu, góp ý của đại biểu, qua đó chọn lọc, tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện văn kiện đại hội để triển khai thực hiện; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, nhất là trong công tác bầu cử, phải tôn trọng việc ứng cử, đề cử của đại biểu. Trường hợp đại biểu ứng cử, đề cử không đúng quy định, đoàn chủ tịch đại hội có trách nhiệm giải thích rõ để tạo sự thống nhất cao trong toàn thể đại hội. Kịch bản điều hành đại hội phải chu đáo, cụ thể các nội dung. Đoàn chủ tịch phải bám sát kịch bản và theo dõi tình hình tại đại hội để điều hành linh hoạt, đúng nguyên tắc. Theo quy định, thời gian đại hội cấp trên cơ sở là 3 ngày, tuy nhiên tùy theo loại hình đảng bộ, nếu các đảng bộ chuẩn bị tốt các nội dung đại hội thì có thể rút ngắn thời gian diễn ra đại hội nhưng phải bảo đảm các nội dung và phù hợp với tình hình thực tế.

* Ông có thể cho biết thêm tiến độ, thời gian tổ chức đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở còn lại?

- Đến thời điểm này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến về dự thảo văn kiện đại hội của 13 đảng bộ trực thuộc (TX. Phú Mỹ, TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa và các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc, Côn Đảo, Công an tỉnh, Khối Cơ quan và DN tỉnh, Công ty CP Cao su Bà Rịa, Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh), còn lại là Đảng bộ Quân sự sẽ cho ý kiến trong thời gian tới; đã và đang phê duyệt đề án nhân sự của các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Theo kế hoạch, từ ngày 1/7 đến 7/8, 12 đảng bộ còn lại trực thuộc Đảng bộ tỉnh sẽ tiến hành đại hội. 

Đại biểu đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TX. Phú Mỹ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: ĐỨC NGUYÊN
Đại biểu đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TX. Phú Mỹ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: ĐỨC NGUYÊN
 

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đến nay như thế nào? Nhân sự tham gia cấp ủy cần bảo đảm những tiêu chuẩn gì, thưa ông? 

- Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9/2020. Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/TBCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Cụ thể, nhân sự tham gia cấp ủy phải bảo đảm các yêu cầu về tiêu chuẩn chung như: tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc và nhân dân, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng; có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo; có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và theo quy định của Đảng, Nhà nước; trình độ tin học, ngoại ngữ cần thiết và phù hợp; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm tuổi theo quy định. Cơ cấu phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với những địa bàn, lĩnh vực quan trọng; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo quy định. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác kết luận về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay theo quy định đối với những đồng chí dự kiến tham gia cấp ủy; kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết… 

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đã chuyển đến các tổ chức đảng, được đăng tải trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu để tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân theo quy định. Qua tổng hợp sơ bộ có 559 tổ chức cơ sở đảng và 2 đảng bộ cấp trên cơ sở đã tổ chức góp ý, với 2.999 lượt ý kiến. Báo BR-VT, Đài PT-TH tỉnh đã mở các chuyên trang, chuyên mục lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. Qua đó, hầu hết người dân đều đồng tình cao với các dự thảo văn kiện, thể hiện sự tin tưởng vào chủ trương, đường lối và đường hướng phát triển của đất nước, của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

NGUYỄN ĐỨC (Thực hiện)


Lãnh đạo MTTQVN tỉnh BRVT Lãnh đạo MTTQVN tỉnh BRVT

Đồng chí: BÙI CHÍ THÀNH

Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng,

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Đồng chí: LÊ HỒNG NGỌC

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Đồng chí: TRẦN VĂN LỢI

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Đồng chí: NGUYỄN KẾ TOẠI

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 1275515