DANH MỤC DANH MỤC

Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện

Nâng cao chất lượng MTTQ và các đoàn thể

Ngày 14/5, Tỉnh ủy tổ chức hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội". Hội thảo nhằm đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu đã có những đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của các tổ chức này.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi hội thảo.

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CHƯA ĐỒNG ĐỀU

Hội thảo đã nhận được 15 bài tham luận của các đơn vị, tổ chức và các địa phương và 6 ý kiến tham luận phát biểu trực tiếp tại hội thảo. Các tham luận đã chỉ ra thực trạng tổ chức và hoạt động của MTTQ và các đơn vị thành viên, đồng thời đề ra các giải pháp nhằm tham mưu cho các cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước tháo gỡ khó khăn, khắc phục hạn chế để nâng cao chất lượng trong quá trình tổ chức và hoạt động của MTTQ và các đơn vị thành viên.

Nêu khó khăn trong công tác phát triển Đảng ở tổ chức Đoàn, anh Lê Văn Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, công tác phát triển Đảng trong tổ chức Đoàn các cấp vẫn chưa đồng đều giữa các địa bàn. Điều đó khiến tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng so với tổng số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng còn thấp. "Một bộ phận đoàn viên ưu tú chưa xác định rõ lý tưởng, mục tiêu phấn đấu vào Đảng. Công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng trong việc kết nạp đảng viên ở một số cơ sở Đoàn chưa chủ động, lúng túng về quy trình, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú", anh Minh nói.

BÀ NGUYỄN THỊ YẾN, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH

Cần xác định rõ làm gì, phục vụ ai mới đạt được hiệu quả
 
Thời gian qua, các đơn vị có đổi mới phương thức hoạt động nhưng vẫn còn hạn chế. Một số cán bộ ít đi cơ sở nên chưa nắm bắt được tình hình hội viên, đoàn viên. Do vậy, người làm cán bộ dân vận phải thực hiện được những điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: "Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm". Trong quá trình tổ chức, hoạt động, MTTQ và các tổ chức thành viên cần xác định làm gì, làm để phục vụ cho ai, làm như thế nào cho hiệu quả. Do đó, cán bộ của các cơ quan, đơn vị này cần nâng cao năng lực, trình độ, sự hiểu biết, đạo đức để làm tròn nhiệm vụ.

Quan tâm đến công tác cán bộ, ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cho rằng, đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận ngày càng được chuẩn hóa về lượng và chất. Tuy nhiên, số lượng cán bộ làm công tác mặt trận hiện nay vẫn còn hạn chế, đặc biệt là ở cấp xã do sắp xếp tinh gọn bộ máy. Bên cạnh đó, một số nơi cán bộ mặt trận thường xuyên biến động, chưa ổn định, thiếu tính kế thừa hoặc còn thiếu sự sâu sát do chưa được điều động cán bộ nơi khác về nên chưa nắm chắc cơ sở.

Tương tự, những bất trong công tác tập hợp, phát triển hội viên cũng được bà Lê Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chỉ ra tại hội thảo. Theo đó, đến nay còn 8/82 cơ sở Hội có tỷ lệ tập hợp hội viên dưới 50%. Nguyên nhân là do một số cơ sở Hội chưa linh hoạt trong đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động; công tác nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của hội viên chưa kịp thời.

Các tổ chức, đoàn thể Phường 4, TP.Vũng Tàu tặng nhà tình thương cho người nghèo trên địa bàn phường.
Các tổ chức, đoàn thể Phường 4, TP.Vũng Tàu tặng nhà tình thương cho người nghèo trên địa bàn phường.

HOẠT ĐỘNG PHẢI HƯỚNG VỀ CƠ SỞ

Theo anh Lê Văn Minh, để công tác phát triển Đảng trong tổ chức Đoàn đạt hiệu quả trong thời gian tới, công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng phải được tiến hành thường xuyên. Trong đó, tổ chức Đoàn cần tập trung thực hiện các giải pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú gắn với tổ chức các phong trào, hoạt động nhằm giáo dục, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên trải nghiệm, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Song song đó, cần phân bổ chỉ tiêu kết nạp Đảng đối với từng đơn vị, địa phương; cấp ủy cần có quy định bắt buộc chỉ tiêu đối với từng chức danh cụ thể như: 100% Bí thư, 80% Phó Bí thư Đoàn phường, xã, thị trấn là đảng viên; 100% Bí thư Đoàn trực thuộc Khối Cơ quan là đảng viên; 50% Bí thư Chi đoàn, khu phố, thôn, ấp là đảng viên.

Ông Lê Hồng Ngọc cho rằng, cần củng cố và xây dựng MTTQVN xứng đáng là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Do đó, cần phải thường xuyên kiện toàn, củng cố hệ thống tổ chức Mặt trận các cấp, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Đồng thời phát huy tốt vai trò các hội đồng tư vấn, ban tư vấn, đội ngũ cộng tác viên, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở, Ban công tác Mặt trận địa bàn dân cư có năng lực, có bản lĩnh, có trách nhiệm trước nhân dân, được nhân dân mến yêu tin cậy.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Cẩm Yến, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đất Đỏ đề xuất thêm, MTTQ và các tổ chức thành viên cần củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, trách nhiệm đội ngũ cán bộ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tập hợp, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, hội viên. Có như vậy, MTTQ và các tổ chức thành viên mới thu hút được đoàn viên, hội viên.

Bài, ảnh: MINH THANH - HOÀNG HƯỜNG


Lãnh đạo MTTQVN tỉnh BRVT Lãnh đạo MTTQVN tỉnh BRVT

Đồng chí: BÙI CHÍ THÀNH

Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng,

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Đồng chí: LÊ HỒNG NGỌC

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Đồng chí: TRẦN VĂN LỢI

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Đồng chí: NGUYỄN KẾ TOẠI

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 711139