DANH MỤC DANH MỤC

Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện

Hướng dẫn giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

          Sáng ngày 12/5/2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hướng dẫn giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lê Hồng Ngọc, Nguyễn Kế Toại - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Đinh Thị Trúc My, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị.

          Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; trình bày dự thảo kế hoạch kiểm tra việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh...

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

phát biểu tại Hội nghị.

          Các đại biểu tập trung thảo luận về quy trình, các bước giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 42-NQ/CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên. Đồng thời đề xuất một số giải pháp cụ thể để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện tốt chức năng giám sát của mình trong thực hiện giám sát các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 địa bàn tỉnh...

Ảnh: Đồng chí Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

phát biểu kết luận Hội nghị.

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh cần chủ động, tích cực triển khai công tác giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 42-NQ/CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 một cách cụ thể tại địa phương mình như: công tác xây dựng Kế hoạch giám sát, thời gian giám sát, các bước tiến hành, công tác phối hợp trong giám sát, công tác báo cáo sau giám sát... Qua đó góp phần chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được công khai, minh bạch, không để trục lợi chính sách.

Tin, ảnh: Xuân Kiên


Lãnh đạo MTTQVN tỉnh BRVT Lãnh đạo MTTQVN tỉnh BRVT

Đồng chí: BÙI CHÍ THÀNH

Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng,

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Đồng chí: LÊ HỒNG NGỌC

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Đồng chí: TRẦN VĂN LỢI

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Đồng chí: NGUYỄN KẾ TOẠI

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 711130