DANH MỤC DANH MỤC

GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Sơ đồ tổ chức
Đang cập nhật...
LỜI GIỚI THIỆU
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã đoàn kết một lòng, không sợ gian khổ, hy sinh và đã giành được thắng...
Bà Rịa-Vũng Tàu là vùng đất thuộc miền Đông Nam bộ, phía Bắc giáp Tỉnh Đồng Nai, phía Nam là biển Đông, phía Đông giáp Tỉnh Bình Thuận, phía Tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập theo Nghị...
Chương 1 CÁC TỔ CHỨC QUẦN CHÚNG TRONG CAO TRÀO 1930 -1931 VÀ 1936 - 1939   1- Giác ngộ Chủ nghĩa Mác - Lênin, xây dựng chi bộ Đảng, hướng hoạt động các tổ chức quần chúng...
Chương 3 MẶT TRẬN VIỆT MINH BÀ RỊA, VŨNG TÀU TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945-1951)   I. Mở cuộc vận động thành lập Mặt trận Việt Minh; tham gia xây dựng và củng cố...
Chương 5 ĐOÀN KẾT MỌI TẦNG LỚP NHÂN DÂN, TẠO PHONG TRÀO RỘNG KHẮP TRONG THỜI KỲ ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ (1954-1959)   1. Tập hợp mọi lực lượng, tổ chức đoàn kết mọi tầng lớp...
Chương 7 ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI CƠ SỞ, VẬN ĐỘNG  QUẦN CHÚNG HÀN GẮN VẾT THƯƠNG CHIẾN TRANH, ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ,VĂN HOÁ - XÃ HỘI ...
Đang xây dựng ...
Đang xây dựng ...
Đang xây dựng ...
Ban thường trực
Đang xây dựng ...
Giới thiệu chung
Đang xây dựng ...
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân thực...

Lãnh đạo MTTQVN tỉnh BRVT Lãnh đạo MTTQVN tỉnh BRVT

Đồng chí: BÙI CHÍ THÀNH

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Đồng chí: LÊ HỒNG NGỌC

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Đồng chí: TRẦN VĂN LỢI

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Đồng chí: NGUYỄN KẾ TOẠI

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 22
Tất cả: 2186219